top of page

Meer informatie over de tarieven van Advocatenkantoor Kempen

Kosten advocaat:

De kosten van advies of rechtsbijstand worden bij aanvaarding van de opdracht met u besproken en schriftelijk vastgelegd, zodat hier later geen onduidelijkheid over bestaat. Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp), dan wordt met u een uurtarief afgesproken. 

 

Gefinancierde rechtshulp:

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) bent u slechts een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van uw inkomen.

Als het onduidelijk is of u hiervoor in aanmerking komt, kan een toevoeging worden aanvraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, draagt de staat de kosten van de juridische bijstand, behoudens de eigen bijdrage, waarvoor u een factuur ontvangt. Voor meer informatie over de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zie de website www.rvr.org.

bottom of page