Bel mij terug

 

Vreemdelingen en Asielrecht

Mr. Reijnen staat asielzoekers bij in de procedure omtrent hun asielaanvraag. Het gaat met name om de bijstand aan asielzoekers die naar Nederland zijn gevlucht en daardoor in de asielprocedure terecht komen. Mr. Reijnen verleent bijstand tijdens de aanvraag maar ook bij het instellen van beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

Ook neemt mr. Reijnen deel aan vreemdelingenpiket waarin vreemdelingen worden bijstaan die onjuiste papieren lijken te hebben en die daarom door de vreemdelingenpolitie in bewaring zijn gesteld.

Daarnaast kan mr. Reijnen een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wanneer Nederland zich schuldig maakt aan het schenden van fundamentele rechten zoals opgenomen in het EVRM.