Bel mij terug

 

Verbintenissen- en contractenrecht

Het verbintenissenrecht regelt de verhoudingen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen m.b.t. contractuele afspraken. Het kan gaan om een verbintenis uit de wet, uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Zowel schriftelijke als mondelinge overeenkomsten zijn in rechte afdwingbaar. Over overeengekomen rechten en plichten kunnen tussen partijen onderling conflicten ontstaan. Belangrijk is dat overeenkomsten zorgvuldig worden geformuleerd. Niet alleen bij overeenkomsten, maar ook in geval van verbintenissen voortvloeiend uit de wet of uit een natuurlijke verbintenis, vindt u bij ons de deskundigheid om u bij te staan. Daarnaast stellen wij overeenkomsten voor u op, bijvoorbeeld:

  • Koopovereenkomsten
  • Huurovereenkomsten
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Algemene voorwaarden