Bel mij terug

 

Erfrecht

Het erfrecht betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol. Bij geschillen of uitleg op het gebied van erfrecht is de notaris meestal al geraadpleegd. Ook kunnen de erfgenamen het (onderling) oneens zijn met de executeur die is aangesteld om de erfenis af te wikkelen. Indien bij de notaris geen oplossing tot stand is gekomen, bestaat de mogelijkheid om de burgerlijke rechter te vragen om het geschil tussen partijen te beslechten. Wij komen daarin met deskundigheid en betrokkenheid voor uw belangen op.